ТАКА ЗАПОЧВА ЗЛОТО
„Майко мила”, „Стигнахме ли вече?”
Минималната заплата - 560 лв. от 1 януари