Реклама

ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМА

 
Цените са без ДДС и се отнасят за периода на политическата кампания – 2015.
Тарифа:
  1. Цена за интервю - 500 лв. без ДДС
  2. Цена за репортаж/информационен материал – 500 лв без ДДС
  3. Цена за банер – 200 лева (на ден) без ДДС
 
За информация и уточняване на техническите изисквания за банерите:
frontbgoffice@gmail.com
тел: 0896/75-80-54